Tag-arkiv: social dumpning

Hvorfor accepterer vi, elendige vilkår for selvstændige.

Det er så fantastisk når en borger starter som selvstændig. Det være sig som grønthandler, selvstændig konsulent, et en mands rengørings firma, en handelsvirksomhed, en lille ingeniørvirksomhed, som manufakturhandler, en webshop eller noget helt andet. Så er det iværksætteri og helt fantastisk. Tænk borgeren frivilligt og med sine fulde fem i behold, går ind til arbejdsvilkår, som alle statistikker viser betyder, lav eller negativ løn, ingen ferie, ingen barsel og ingen løn under sygdom. Vælger den samme borger, frivilligt og med sine fulde fem i behold, at arbejde på en arbejdsplads under vilkår der er betydeligt bedre, så er det lige pludseligt helt uacceptabelt, social dumping og det der er værre.

UdklipRyanair Læs videre Hvorfor accepterer vi, elendige vilkår for selvstændige.

Social dumping, eller en håndsrækning.

Vi lever i en verden, i stadig forandring, det skaber forståeligt nok usikkerhed og det såvel blandt arbejdstagere, som hos virksomhederne. Aktuelt bliver danske eksportchauffører udkonkurreret af østeuropæiske kollegaer og  bygningsarbejdere føler sig presset af arbejdskraftens nye bevægelighed, ligesom danske virksomheder bukker under for konkurrencen udefra, eller udflytter produktionen.

Men inden vi går helt i panik, skal vi måske tage udgangspunkt i det, efterhånden velkendte, kinesiske ordsprog, der lyder: Når fordringens vinde blæser, er der nogen der bygger læhegn, andre bygger vindmøller.

Læs videre Social dumping, eller en håndsrækning.