Erstatning til minkavlere.

Let´s face it, midt i al den tragedie, der har ramt minkavlerne, er der også en hel del minkavlere, der nu øjner muligheden for at komme ud af erhvervet, med en fed check i hånden. Men det er hverken givet eller nødvendigvis rimeligt det skulle ske. 

Minkavlerne bør kompenseres ud fra markedsværdien af deres virksomhed, hverken mere eller mindre.

Der er jo en del muligheder for at kompensere, men det er ikke så nemt som hvis det havde været en ejendom. Ejendomme er blevet eksproprieret gennem mange år og der er en lang praksis for fastsættelsen, af en rimelig erstatning baseret på ejendommens værdi.

Men for minkfarmene er der tale om en virksomhed. Og en traditionel virksomhed som en minkfarms værdi fastsættes, som oftest, efter dens evne til at tjene penge minus gælden:

Enterprise value (EV-modellen angiver virksomhedens værdi på gældfri basis) udtrykker den pris, det ville koste at overtage virksomheden. I tilfælde af et opkøb ville køberen teoretisk set overtage virksomhedens gæld og likvider. Ved beregningen af EV fastlægges en multipel ud fra markedsvilkår for virksomheden beregnet på enten EBITDA (resultat før renter, skat og af-/nedskrivninger) eller EBIT (resultat før renter og skat). 

Man anvender altså en såkaldt multipel, som normalt kan svinge mellem 3 og 15. En lav multipel for små og ”uinteressante” virksomheder og en høj multipel, hvis f.eks. virksomheden kan indgå i en større sammenhæng og skabe positiv synergi.

F.eks. når DSV køber en konkurrerende virksomhed og dermed øger indtjeningen i både det eksisterende DSV og i den opkøbte virksomhed, så bliver multiplen høj, nogle gange meget høj.

Jeg gætter på de fleste minkfarme ville ende med en multipel mellem 3 og 7 da der ikke er tale om et stabilt marked. Priserne kan gå op og ned, så der er ikke garanti for en stabil indtjening, det gør det vanskeligt at skaffe finansieringen for en mulig køber.

Så der er altså ikke tale om, at minkavlerne skal kompenseres ud fra hvad de har investeret i driftsmidlerne. Mange drømmer nok om det, men det kommer ikke til at ske, med mindre da vores politikere helt taber skeen. 

Da staten jo ikke overtager virksomheden, og der er tale om en virksomhed, hvor der ofte er taget pant i, vil erstatningen blive udbetalt til panthaverne først og hvis der er penge til overs, vil de gå til minkavleren.

Erstatninger bliver 3 til 7 gange EBITDA (resultat før renter, skat og af-/nedskrivninger) minus gælden. Har resultatet været 0,5 million kroner, vil erstatningen være mellem 1,5 million og 3,5 million kroner og gælden skal så afvikles af disse midler, resten går til minkavlerne.

Jeg tror ikke det bliver et kønt syn….

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *