Generationsskifte i AGON A/S

Pressemeddelelse: Generationsskifte i AGON GROUP

Kasper Hedemann & Kent Hedemann

AGON A/S længe forberedte generationsskifte er nu en realitet. Kasper Hedemann tiltræder som Adm. Direktør (CEO) i virksomheden, mens Kent Hedemann, stifter af AGON, fortsætter som Bestyrelsesformand og Teknisk chef (CTO) og træder ud af direktionen.

Dette generationsskifte har været grundigt planlagt, og Kasper Hedemann har gradvist overtaget flere nøglefunktioner i virksomheden. Blandt andet har han senest haft ansvaret for etableringen af AGON UK og opbygningen af produktionsfaciliteter i Asien uden for Kina.

Kasper Hedemann overtager en virksomhed i topform, idet AGON A/S netop har aflagt et rekordregnskab på generalforsamlingen den 25. april. Jørn Limann, som har været i bestyrelsen i en årrække og de seneste år som bestyrelsesformand, har efter en flot indsats valgt at trække sig tilbage og nyde sit otium.

//English:
Press Release: Generational Change in AGON A/S

The long-prepared generational change at AGON A/S is now a reality. Kasper Hedemann assumes the position of CEO in the company, while Kent Hedemann, founder of AGON, continues as Chairman of the Board and Chief Technology Officer (CTO) and steps down from the executive board.

This generational change has been carefully planned, and Kasper Hedemann has progressively taken over key functions within the company. Most recently, he has been responsible for the establishment of AGON UK and the construction of production facilities in Asia outside of China.

Kasper Hedemann takes over a company in top shape, as AGON A/S has just reported a record-breaking financial statement at the general assembly on April 25th. Jørn Limann, who has been on the board for several years, most recently as chairman, has chosen to retire and enjoy his leisure time after an impressive tenure.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *