Goldman Sachs forgyldes med skatteyderpenge fra DONG.

Goldman Sachs forgyldes med skatteyderpenge.

Folketinget med finansminister Bjarne Corydon i spidsen har lige godkendt, et såkaldt aktstykke, hvor landets borgere sælger en pæn andel af D.O.N.G til den ærkekapitalistiske og berygtede kapitalfond Goldman Sachs, på helt ekstraordinære attraktive vilkår. Det ligner en opskrift på at smide borgernes penge væk:

Tag en statsvirksomhed, her, D.O.N.G. og ødelæg den ved, politisk, at presse virksomheden til, at investere i urentable vindmøller, der kun løber rundt som følge af massive statstilskud.

Luk derefter øjnene totalt for den udvikling, der sker på energimarkedet, især udviklingen på skiffergasområdet.

Nedskriv herefter værdien af D.O.N.G. til et niveau, der svarer til værdien midt i den værste finanskrise, mens de fleste andre sammenlignelige virksomheder, er fuldt tilbage på niveau som før finanskrisen.

Slip herefter, en af de notorisk (og beviseligt) mest grådige kapitalfonde, Goldmann Sachs ind med en stor ejerandel, som de køber til den massivt nedskrevne værdi i forventning om mindst en fordobling af deres investering.

Lov herefter kapitalfonden, helt eksorbitant gode vilkår, som en række vetoretter, ledelsesretten og afskriv statens majoritetsret som hovedejer. Og for det ikke skal være løgn; lov at købe andelen tilbage med en statsgaranti, hvis Goldman Sachs ikke får det ønskede enorme udbytte ud af investeringen, det der i fagsproget kaldes en put-option. Fortjenesten til kapitalfonden kan blive op mod DKK 15 mia. og lykkedes det ikke, kan Goldman Sach bare levere alle aktierne tilbage til den danske stat og få pengene tilbage. Det er en risikofri investering med statsgaranti! Må jeg ikke være med?

Lov så ledelsen, som ikke er rigtigt defineret, og måske også udgør bestyrelsen, med den hovedrige Fritz Schur i spidsen, et aktieprogram til 450 millioner af skatteydernes surt tjente kroner. Igen med en risikofri mulighed for, at blive forgyldte for op mod 700 millioner skattekroner. Så skal de jo heller ikke tænke på om plejehjemmene bruger bleer eller skylleautomater til den tid.

Vi borgere må med rette spørge os selv; om dette er hvad vi kan forvente af politikerne når vi overlader vores værdier til deres totalt ligegyldige omgang med samme og til deres totale mangel på købmandssans og dømmekraft. Jeg er rystet i min grundvold!

Min konklusion må være, at den røde regering har vurderet at rå kapitalisme og enorme fortjenester, er den eneste redning for D.O.N.G. Jeg tror på incitamenter, kapitalisme og privatisering, men ikke på dumhed.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *