Hvorfor er Den Grønne Omstilling Gået Galt?

De seneste begivenheder i den grønne sektor har rystet mange optimistiske forudsigelser om en problemfri overgang til bæredygtige energikilder. Bjarne Corydon kaster lys over nogle af hovedproblemerne i sin seneste leder i Børsen (9. august 2023).

En central del af problemet er den næsten utopiske præsentation af den grønne omstilling. Forestillinger om, at denne transition ville være let, omkostningseffektiv og straks lønsom, er blevet udfordret af den hårde virkelighed. Store virksomheder som Vestas og Siemens har rapporteret om økonomiske tab, hvilket indikerer, at industrien står over for substantielle udfordringer.

Desuden har skiftet til vedvarende energikilder stødt på øget konkurrence fra globalt dominerende kræfter, som Kina, der tilbyder billig arbejdskraft og har adgang til vigtige råvarer. Denne konkurrence har skabt yderligere pres på europæiske selskaber, der kæmper for at holde trit.

På den politiske front har borgeres utilfredshed med omkostningerne ved den grønne omstilling vist sig tydeligt. I Holland, Tyskland og Storbritannien ser det ud til, at vælgerne har begrænset vilje til at bære de økonomiske byrder, hvilket afspejles i stigende støtte til partier, der kritiserer omstillingens omkostninger.

En vigtig nuance, der ofte er blevet overset, er kernekraftens rolle i den grønne omstilling. Selvom denne energiform har sine egne udfordringer, kunne en tidligere inklusion have tilbudt en mere afbalanceret energimix, der kunne have stabiliseret omstillingsprocessen.

Sammenfattende viser Corydons indsigt, at den grønne omstilling, mens den er afgørende for planetens fremtid, har brug for en mere nuanceret og realistisk tilgang for at undgå fremtidige udfordringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *