Lidt om forskellen på konkurrenceudsættelse og outsourcing.

Konkurrenceudsættelse er ikke det samme som outsourcing. Konkurrenceudsættelse betyder bare, at der indtages en række tilbud fra private aktører for, at vurdere den kommunale effektivitet. Outsourcing er en beslutning om, at andre udfører de opgaver der ikke er kommunale kerneopgaver.

Det er vigtigt, at forstå, at konkurrenceudsættelse ofte ikke medfører reel mulighed for kommunal effektivisering fordi; der bibeholdes et kommunalt produktionsberedskab og der frigøres ikke ledelses- og produktionsressourcer i fornødent omfang. Endeligt er det rigtigt svært at vurdere, om det er en fordel, at lade private udføre dele af en kommunal opgave, bl.a. fordi overhead omkostninger ikke medtages i fornødent omfang. Endvidere medfører Konkurenceudsættelse ofte, at kun dele af opgaven overlades til private aktører.

Ved en reel outsourcing kan hele afdelinger eller funktioner overdrages til private aktører, og de kommunale medarbejdere følger med via virksomhedsoverdragelsesordningen, der er en EU regel der sikrer medarbejderne samme overenskomstforhold som før, kort sagt. Derved opnår kommunen ægte effektivisering og kan spare mange penge på at nedlægge ledelsesfunktionerne og sælge bygninger mm.

Derfor er det mig en gåde, at nogen sætter sig imod ægte outsourcing og ønsker konkurrenceudsættelse i stedet. Borgerne lader sig besnakke, ordet konkurrenceudsættelse lyder jo fint. Erhvervslivet risikerer, at kommunen kun vil overdrage uinteressante og ugennemskuelige dele til private aktører og vi skatteydere får ingen gevinst ud af øvelsen.

Lad mig opfordre til, at der udarbejdes et katalog over opgaver der bør konkurrenceudsættes og en andet katalog over de opgaver der ikke er kommunale kerneopgaver, der skal outsources. Opgaver som f.eks. kørsel, entreprenørvirksomhed, kantinedrift og bygningsvedligeholdelse samt rengøring, ligger lige til højrebenet og få outsourcet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *