Nej til flere forringelser i Fredericias ældrepleje!

Ældreplejen er en stor udgift i vores kommunale budget. I Fredericia er ældreområdet således også blevet udsat for flere sparerunder.

Kreativiteten er stor rundt om i kommunerne. Højesteret har for kort tid siden givet Køge Kommune medhold i, at det var i orden at tage hjemmehjælpen fra to borgere på grund af sparehensyn. I Liberal Alliance finder vi dommen dybt bekymrende, fordi den nu giver kommunen carte blanche til at spare på hjælpen til de ældre.

Hermed ikke sagt, at kommunen ikke skal bruge færre skattekroner. Det skal den, men det skal ske gennem effektiviseringer, udlicitering af opgaver og ved at rydde ud i bureaukrati og administrative medarbejdere – ikke ved at skære i kernevelfærden og personalet på gulvet.

Et godt eksempel stammer fra en FOA-undersøgelse blandt 2.406 medlemmer, hvoraf de fleste er ansat i social- og sundhedssektoren. Undersøgelsen viser, at 63 procent bruger mere tid på registrering og dokumentation i dag, end de gjorde for to år siden. Samtidig svarer knap hver tredje, at de bruger mellem 15 og 45 minutter om dagen på meningsløse registreringer såsom eksempelvis registrering af, at de visiterede ydelser er udført.

Liberal Alliance ønsker overordnet set en ældrepolitik, hvor det enkelte menneske er i centrum, og hvor den ældre sikres en god og værdig alderdom – uanset om det foregår i eget hjem eller på plejehjem.

Hos os ægte liberale, er holdningerne klare: Mennesker er vigtigere end mursten. På plejehjemmene skal plejen, maden og aktiviteterne opprioriteres. Plejehjemmene skal have køkkener, hvor de ældre kan inddrages i madlavningen, hvis de ønsker det. Og så ønsker vi mere selvbestemmelse i plejen, for eksempel med hensyn til velfærdsteknologi, toiletbesøg, bad m.m. Bureaukrati skal erstattes med menneskelig nærhed. Ledelsen på plejehjemmene skal være synlig, og personalet skal være nærværende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *