Samfundet kan tjene penge ved, at afskaffe selskabskatten

AFSKAFFELSE AF SELSKABSKATTEN, vil muligvis slet ikke føre til noget skatteprovenutab for statskassen:

For mange store multinationale er det i dag gældende, at kun en begrænset selskabsskattebetaling finder sted. Google er et fint eksempel. Google er i fuld sving med, at udkonkurrere deres danske konkurrenter i mediebranchen. Google kradser pengene ind i det erhvervsvenlige Irland, mens de danske konkurrenter hensygner i et elendigt dansk erhvervsklima, udkommet vil være færre og færre penge i den danske statskasse.

For de mange virksomheder i lovlige og ulovlige skattely, gælder at skatten i dag nedbringes ved store renteudgifter, overfakturering og udbyttebetalinger. Fjernes selskabsskatten vil alle skattely-øvelserne med et slag blive værdiløse og de mange aktiviteter vil komme hjem til Danmark og medføre forøget personbeskatning, altså en ren overskudsforretning.

For den store underskov af små og mellemstore virksomheder, gælder at den reelle beskatning ofte er langt over den officielle skattegrænse pga. ulogiske og uretfærdige selskabsskatteregler.

Men det værste er, at selskabsskatten reelt er en tvangsindrivelse af egenkapital. For hver krone, der betales i skat, udhules kapitalgrundlaget for virksomhederne tilsvarende eller endnu værre, flere gange. Ofte vil man kunne opnå en finansiering på et antal gange egenkapitalen, når staten tvangsinddriver en del af egenkapitalen vil virksomhedernes muligheder for, at investere i ny teknologi og markedsføring nedbringes med flere gange. Noget enhver må kunne indse er stærkt skadeligt for hele samfundet, vi spiser den gås der lægger guldæg!

En anden øvelse der finder sted i de fleste ejer-ledede virksomheder er skatteplanlægning mht. pension. Hvis, f.eks., en håndværksmester vil spare op til pensionen er det attraktivt, rent skattemæssigt, at spare op på en livrente frem for at akkumulere egenkapital i virksomheden. Livrenten beskattes alene med personbeskatning når den kommer til udbetaling, hvor opsparing i virksomheden først vil blive underlagt selskabsskat og herefter personskat. Derfor trækkes der milliarder og atter milliarder ud af virksomhederne, penge der i stedet kunne have gjort gavn i virksomhederne men nu ligger relativt uvirksomme hen i fede pengetanke. Enhver vil kunne indse, at dette er tåbeligt for samfundet.

Dette er bare nogle få eksempler på, hvor negativt selskabskatten påvirker virksomhederne og samfundet som helhed. Derfor er det eneste rigtige at afskaffe den, gerne sammen med de mange støtteordninger. Det vil være en overskudsforretning for alle!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *