Om Kent Hedemann Kristensen

Hvem er Kent Hedemann Kristensen:

DEN KORTE:

Selvstændig og driver og investerer i nogle mindre virksomheder.
Uddannet maskinmester og afsætningsøkonom.
Har en lang erfaring inden for industrien primært indenfor salgsledelse og generel ledelse.
Tidligere Storkredsformand og hovedbestyrelsesmedlem i Liberal Alliance.

Jeg er ikke længere medlem af Liberal Alliance, da Jeg sammen med 6 andre fremtrædende medlemmer blev ekskluderet i november 2013 efter en magtkamp om mere eller mindre medlemsdemokrati i LA. Behøver jeg, at nævne jeg var på medlemsdemokratiets side…

DEN LANGE:

Personlige bagrund.

Det personlige ansvar.

I en tidlig alder har jeg lært, at klare mig selv og stole på egne evner. Det har lært mig, at det betaler sig, at kæmpe for det man vil opnå og, at talent alene ikke er nok. Uden sammenligning, i øvrigt, siges det, at man har de bedste muligheder for, at klare sig i jægerkorpset, hvis man i sit liv har mødt modgang. Har lært sig selv, at overvinde modgangen.

Jeg tror på, at et hvert menneske, først og fremmest selv er ansvarlig for sit eget liv. Den opgave kan ikke uddelegeres, ingen anden end en selv kan løse den opgave.

Jeg mener ikke man skal stå alene, men samfundet skal primært hjælpe de reelt svage og stille gode rammer til rådighed for dem der klare sig selv.

Uddannelse og karriere.

Jeg blev som en af de yngste på mit hold uddannet maskinmester, og har i en kort periode gjort tjeneste som maskinofficer. Jeg har herefter skabt en karriere i det private erhvervsliv og sideløbende, uddannet mig i afsætningsøkonomi.

Jeg har haft stillinger som planlægningsleder, eksportchef, markedschef og som adm. direktør, i såvel mindre virksomheder som i store udenlandske koncerner. Derfor har jeg et indgående “hands on” kendskab til erhvervslivets vilkår og til forholdene i danske produktionsvirksomheder generelt.

Derfor tror jeg på muligheden for, at vende udviklingen i Danmark og i Fredericia, hvor arbejdspladserne nu flytter ud af landet. Jeg ved, at hvis virksomhederne får de rette rammevilkår, så vil vi igen opleve fremgang også i den mere traditionelle industri.

Fod under eget bord.

Siden 2003 har jeg haft “fod under eget bord”, hvor jeg under beskedne vilkår og for egne midler, hjemme i garagen startede en lille handels- og ingeniørvirksomhed på fuld tid. Siden har jeg med vekslende held investeret i en række mindre virksomheder, nogle er nu lukkede og andre går ret godt, resultatet har jeg samlet set været godt tilfreds med.

Først og fremmest er det en stor glæde for mig, at nyde resultaterne af egen indsats.

Det at investere egne midler og egen tid samt, at handle og konkurrere globalt, minder mig dagligt om, at hvis rammerne i Danmark ikke er tilstrækkeligt gode flyder investeringerne ud af landet. Således investerer jeg også selv i udlandet, i min egen begrænsede målestok.

Erfaren person i politisk organisation (Liberal Alliance).

  • 4 år i lokalbestyrelsen i Fredericia.
  • 4 år i Storkredsbestyrelsen.
  • 2 år som storkredsformand og medlem af hovedbestyrelsen med en mission, at udvikle LA fra et nyt parti med topstyring til et ungt parti med medlemsdemokrati. Fra at gå i takt til at gå i flok!

Gennemførte sammen med partiledelsen, HB (hovedbestyrelsen) og som medlem af HB´s strukturudvalg den nye organisation og de nye vedtægter der blev vedtaget på landsmødet 2012.

Har opbygget et solidt netværk både i og omkring HB og som storkredsformand, hvor jeg var med til at etablere 7 lokalforeninger og kørte 15.000 kilometer, min fritid,  i partiets tjeneste på 2 år.

2 Replies to “Om Kent Hedemann Kristensen”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *