Stop mågeplagen i Fredericia.

Nu må det være nok med mågernes larm, angreb og facader der er overplastret med mågernes efterladenskaber.

Måger er en del at naturen og hører ikke til i byerne, som vi heller ikke ville acceptere mange andre arter er massivt repræsenteret i byen. Mågernes naturlige instinkter og tillærte færdigheder gør dem til en plage i byerne, mens de er spændende at studere f.eks. i naturlige omgivelser på Fænø kalv.

Derfor er det en kommunal opgave, at sikre byens beboere, gæster og handlende nu ikke længere skal plages med aggressive måger.

Det er vigtigt at skride til handling nu, for problemet bliver kun værre. Et enkelt mågepar kan i løbet af få år resultere i en hel koloni. Hvis et mågepar har haft succes med at yngle på et sted, vil de med stor sandsynlighed vende tilbage til samme sted næste år. Ungerne vil også vende tilbage til det sted, hvor de er klækket og vokset op.

Liberal Alliance forlanger at teknisk udvalg tager opgaven på sig og i samarbejde med ejendomsejerne finder metoder til at nedbringe antallet af måger i byen. Der findes en række metoder, som at fjerne rederne i det tidlige forår og forskellige andre metoder, som medarbejderne i teknisk udvalg må finde frem til og i samarbejde med ejerne af ejendommene få implementeret.

Vi minder om, at det nuværende mågekaos er opstået som følge af at værftet og især Kemiras bygninger nu er væk, hvorfor mågerne er trukket længere op i byen. Derfor kan kommunen ikke afvise at have noget ansvar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *