Hvorfor stemte jeg nej!

Med fare for, at komme til at efterrationalisere vil jeg prøve at forklare, hvorfor jeg stemte nej til retsforbeholdet.

Som så mange andre der stemte nej, er jeg varm tilhænger af et europæisk samarbejde og af det indre marked. Hvorfor stemte jeg så nej?

For det første, er der så mange ting i EU der ikke fungerer. Aktuelt kan vi se Schengen aftalen ikke fungerer, det vil måske være mere korrekt at sige det direkte; aftalen er brudt fuldstændigt sammen.

Læs videre “Hvorfor stemte jeg nej!”

Kent Hedemann Kristensen som ugens Fredericianer.

Jeg fandt denne artikel fra Fredericia Dagblad, hvor jeg blev ugens Fredericianer. Den syntes jeg  er meget sjov og en anelse nostalgisk:

Her er et link til artiklen i Fredericia Dagblad: Kent Hedemann Kristensen Ugens Fredericianer

Teksten er her:

Modgang gør dig bare stærkere.
Sådan lyder et
motto, Kent Hedemann
Kristensen lever efter. Læs videre “Kent Hedemann Kristensen som ugens Fredericianer.”

En anekdote om arbejde og uddannelse.

Jeg var 15 år, da jeg første gang slap skolen og fandt et arbejde, det var som landarbejder. Siden har jeg stort set aldrig været arbejdsløs og da slet ikke bistandsklient, eller hvad det nu hedder i dagens Danmark.

Dengang kunne jeg ikke se noget galt i, at tjene til livets ophold på, det man i dag nok vil kalde, samfundets bund. Jeg havde det godt og et godt forhold til mine arbejdsgivere. Hvis jeg knoklede på og var til at stole på, blev jeg som regel belønnet med både mere i løn og mere interessante arbejdsopgaver. Var jeg ikke tilfreds, var der jo heldigvis andre skorstene der røg. Læs videre “En anekdote om arbejde og uddannelse.”

Hvorfor accepterer vi, elendige vilkår for selvstændige.

Det er så fantastisk når en borger starter som selvstændig. Det være sig som grønthandler, selvstændig konsulent, et en mands rengørings firma, en handelsvirksomhed, en lille ingeniørvirksomhed, som manufakturhandler, en webshop eller noget helt andet. Så er det iværksætteri og helt fantastisk. Tænk borgeren frivilligt og med sine fulde fem i behold, går ind til arbejdsvilkår, som alle statistikker viser betyder, lav eller negativ løn, ingen ferie, ingen barsel og ingen løn under sygdom. Vælger den samme borger, frivilligt og med sine fulde fem i behold, at arbejde på en arbejdsplads under vilkår der er betydeligt bedre, så er det lige pludseligt helt uacceptabelt, social dumping og det der er værre.

UdklipRyanair Læs videre “Hvorfor accepterer vi, elendige vilkår for selvstændige.”

Skrald i låget?

Det er uden tvivl smart, eller endda måske populært, at fortælle danskerne vi skal sortere vores affald bedre og påstå vores affald er en efterspurgt ressource. Om det er klogt, tvivler jeg på. Jeg stiller mig særdeles tvivlende overfor om det er umagen værd, at gå langt videre end vi allerede gør i dag..

580x336px-affald-vejskilt

For det første ville affald i så fald allerede være efterspurgt af private virksomheder, for derved at tjene penge på udnyttelsen, som det sker med f.eks. metalskrot. For det andet, sker der jo allerede en massiv sortering sted; pap, plastik, batterier og glas mm. sendes i Fredericia, som det sker i de fleste kommuner,  allerede til genbrug. Vi behøver ikke at foretage os noget aktivt, opstår der et marked for at ”malke” udbrugt elektronik eller alm køkkenaffald for ressourcer vil private virksomheder melde sig helt af sig selv.

Læs videre “Skrald i låget?”

Kan Fredericias borgmester prioritere?

For mange år siden søgte jeg en chefstilling (som jeg i øvrigt fik) i en international koncern. For at virksomheden kunne vurdere ansøgernes psykiske- og fysiske kapacitet, generelle evner og viden gennemførte ansøgerne en såkaldt assessment test. Testen gik, i hovedtræk, ud på at man kom ind på sin forgængers kontor, forgængeren var stoppet pludseligt, og man skulle så skaffe sig et overblik over situationen. Og ud fra notater og tilgængelig information træffe en lang række beslutninger og prioritere sin tid og indsats. Det var en imponerende og realistisk oplevelse, som jeg sent vil glemme.

Vores nye borgmester overtog også stolen efter Thomas Banke, mens den fortsat var varm, så at sige. Fredericias nye borgmester har valgt, at gå en tur med raslebøssen for Dansk Røde Kors i stedet for at pleje sit netværk på Venstres landsmøde i Odense. Læs videre “Kan Fredericias borgmester prioritere?”

Lidt om forskellen på konkurrenceudsættelse og outsourcing.

Konkurrenceudsættelse er ikke det samme som outsourcing. Konkurrenceudsættelse betyder bare, at der indtages en række tilbud fra private aktører for, at vurdere den kommunale effektivitet. Outsourcing er en beslutning om, at andre udfører de opgaver der ikke er kommunale kerneopgaver.

Det er vigtigt, at forstå, at konkurrenceudsættelse ofte ikke medfører reel mulighed for kommunal effektivisering fordi; der bibeholdes et kommunalt produktionsberedskab og der frigøres ikke ledelses- og produktionsressourcer i fornødent omfang. Endeligt er det rigtigt svært at vurdere, om det er en fordel, at lade private udføre dele af en kommunal opgave, bl.a. fordi overhead omkostninger ikke medtages i fornødent omfang. Endvidere medfører Konkurenceudsættelse ofte, at kun dele af opgaven overlades til private aktører.

Læs videre “Lidt om forskellen på konkurrenceudsættelse og outsourcing.”

Skal kommunen støtte Fredericia teater?

På Fredericia teater er det lykkedes, at skabe fremragende forestillinger i international klasse. Ikke fordi der er de bedste fysiske rammer, men fordi der er en unik ledelse og unikke medarbejdere og så ikke mindst takket være fødekæden; musicalakademiet.

downloadteater

I disse dage skal byrådet tage stilling til, om Fredericia Teater skal have en livsnødvendig saltvandsindsprøjtning, i form at et ekstraordinært økonomisk tilskud. Diskussionen bølger ligeledes om musicalakademiet, en kulturel oase, skal modtage kommunale støttekroner.

Læs videre “Skal kommunen støtte Fredericia teater?”